© Marcel van Kerkvoorde c/o Pictoright.nl (CISAC)

Marcel van Kerkvoorde

Beeldend kunstenaar en initiator kunst- en cultuurprojecten

Een genoeglijk gemis, Installation/Drawing

Sterrenstof

 

Al honderd jaar wordt beweerd dat H.P. Berlage en P.J.H. Cuypers respectievelijk de vader en de grootvader van de moderne Nederlandse architectuur zijn. Auke van der Woud analyseerde hoe hun reputaties ontstonden, en hoe die steeds weer werden bevestigd. Uit zijn eerder onderzoek (Waarheid en Karakter, 1997) was gebleken dat Berlage en Cuypers rond 1895 door een kleine luidruchtige aanhang tot de leiders van de architectuur werden benoemd. Sterrenstof laat zien dat die gehypte beeldvorming in de twintigste eeuw continu kritiekloos werd herhaald. De gevolgen zijn groot geweest. Nederland heeft (uniek in de westerse wereld) in de twintigste eeuw een zeer onvolledig, verwrongen en negatief beeld van de negentiende-eeuwse architectuur gehad en de focus op Berlage en Cuypers heeft van de Nederlandse architectuurgeschiedenis een bizar sprookje gemaakt. Sterrenstof is behalve een scherpe kritiek op de geschiedschrijving daarom ook een pleidooi voor een andere architectuurgeschiedenis. Daarin worden de eigenschappen van de moderniteit al in de negentiende eeuw aangewezen. Cuypers en Berlage krijgen dan een andere positie: van twee architecten die met de rug naar de toekomst stonden

Wat is wijsheid

 

Filosofen gaan er prat op dat ze denken. Maar filosofie betekent eigenlijk 'liefde voor de wijsheid'. Hoe doe je dat, de wijsheid liefhebben? Verleid je haar met denken alleen? Jan Bor is filosoof, zenboeddhist, publicist en vader. In Wat is wijsheid? stelt hij dat filosofie boven alles een passie is, een bezield denken. Met denken alleen kom je er dus niet. Je moet filosoof zijn met hart en ziel. Hoe word je dat?

Inspiratiebronnen

Een leeslijst met boeken die mij inspireren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indrukwekkend testament Tony Judt heeft een familiegeschiedenis die van Dublin, Antwerpen en Wenen via concentratiekamp Bergen-Belsen en Groot-Brittannie uiteindelijk leidt naar de Verenigde Staten. Dat verhaal staat zo model voor dat van het Westen voor en na de Tweede Wereldoorlog. Judt is ongeevenaard in de manier waarop hij de kleine geschiedenissen weet te verbinden aan het grote verhaal: Denken over de twintigste eeuw is autobiografie en ideeengeschiedenis " een indrukwekkend testament van een groots historicus die tot het laatst is blijven geloven in de kracht van idealen.Judt schreef het boek in samenwerking met een bevriende collega-historicus Timothy Snyder. Maandenlange gesprekken werden omgevormd tot het boek dat er nu ligt: een groots boek over Europa in de twintigste eeuw.

Koning Willem I

 

 

Een autoritair intermezzo tussen de Republiek en de constitutionele monarchie.' Zo wordt de regeerperiode van koning Willem I (1772-1843) omschreven. Vanaf 1813 stond hij 27 jaar aan het hoofd van het jonge koninkrijk tot hij teleurgesteld troonsafstand deed. Historicus Jeroen Koch beschrijft het leven van de man die voorbestemd was om als stadhouder Willem VI door het leven te gaan, maar na een langdurige periode van ballingschap (1795-1813) door een merkwaardige speling van het lot de eerste Oranjekoning van Nederland werd. Willem I wordt door Koch gekenschetst als een achterdochtige controlefreak, 'een autoriteit zonder charisma', een onzekere man die zowel met zijn vader (stadhouder Willem V) als met zijn zoon (koning Willem II) overhoop lag. Een plichtsbewuste, harde werker die een koninkrijk in de schoot geworpen kreeg maar al snel de helft (België) kwijtraakte en die er in het geheim nog een tweede gezin op nahield.

Antifragiliteit

 

 

In hoog tempo schrijft Nassim Taleb, voormalig beursmakelaar op Wall Street en hoogleraar Risk Engineering in New York, aan een oeuvre dat hij 'Incerto' noemt, een onderzoek naar de rol van toeval, onzekerheid, risico's en menselijk falen, waarbij hij zich afvraagt hoe wij daarmee omgaan en hoe dat beter zou kunnen. Eerdere boeken als 'De zwarte zwaan' (2008)* en 'Misleid door toeval' (2009)** lopen uit op dit in letterlijke zin magnum opus, waarin de term 'antifragiel' verwijst naar al datgene wat niet om bescherming vraagt, maar juist baat heeft bij stress, toeval en onzekerheid. Anekdotes, metaforen, schema's en verwijzingen passeren in een zo hoog tempo dat het de lezer duizelt; bovendien is vaak onduidelijk of het volgende hoofdstuk de gedachten herhaalt of juist niet. Een boek vol wanorde. Maar volgens de titel heeft het daar baat bij.