In de knel

Versterking aanwezigheid van het werelderfgoed

In de knel

 

Versterking aanwezigheid van het werelderfgoed

Probleemstelling

  • De locatie is vuil en zit vol met graffiti. vlak bij treinstation
  • Dit kunstwerk zal de plek mooier maken
  • Het kunstwerk vervangt de verf (graffiti) door een andere laag. Verder vind er geen aantasting plaats. 
  • Ze zochten naar historische context
  • Idee vonden ze wel goed, maar plek niet geschikt. 
  • Ze vinden dat het zo sober mogelijk moet blijven zonder al te veel toevoegingen

Voorstel

Oplossing onzichtbaarheid Stelling van Amsterdam

Voorstel

 

Oplossing onzichtbaarheid Stelling van Amsterdam

Het kunstwerk spaart met  de ingreep het erfgoed object en vervangt de graffiti voor een waardevolle versterkende vervanging. De wand heeft op zichzelf geen erfgoed waarde, is een aantasting of coupure. 

Oplossing voor graffiti en vernielingen

Draagt bij aan het onderhoud

Draagt bij aan de duurzaamheid

Het is soberder en minder contrastrijk

Ingreep zal het werelderfgoed beter zichtbaar maken