Ernst Bosch

Beeldend kunstenaar, 1934-2019

Een inclusieve samenleving herwaardeert decoratieve tradities.

Ernst Bosch

 

Beeldend kunstenaar, 1934-2019

Een inclusieve samenleving herwaardeert decoratieve tradities.

Ernst Bosch – toelichting bij schenking
Groot rhizomatische driedimensionaal schilderij no 9, 110 x 100 cm, 1 2002, zuur vrij hardboard vorm op multiplex, acryl verf

In de jaren vijftig volgde Ernst Bosch (1934-2019) zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag bij onder andere Herman Berserik en Wim Schumacher. Na zijn afstuderen vervolgde hij zijn studie in Verona en Parijs, en hij vestigde zich begin jaren zestig in Amsterdam.

Zijn werk wordt gekenmerkt door een persoonlijke en intieme stijl. Mensen staan centraal en monumentaal afgebeeld, vullen het hele doek en raken bijna de rand. Vaak blijven ze binnen het beeldkader. Opvallend zijn de ogen, gezichten en de duidelijke contourlijnen die ervoor zorgen dat het beeld herkenbaar blijft. De mensfiguren kijken je aan. In de compositie spelen handen en voeten een prominente rol en er is aandacht voor de achtergrond.

Catalogus

Schilderij no. 0, 70 x 100, 8/97, gemengde techniek op doek

In de jaren zeventig ontstaat, beïnvloed door reizen naar het Midden-Oosten, Azië en Noord-Afrika, een steeds grotere liefde voor het patroon, de decoratie en de stoffage. Elementen die al in zijn werk aanwezig waren, worden nu geïnspireerd door de oosterse versierende kunsten. Hierin ontwikkelt Ernst Bosch een geheel eigen stijl, waarin voor en achter, huid en kleding, blik en gebaar op een wonderlijke manier om aandacht vragen.

Zijn oeuvre bestaat aanvankelijk uit olieverfschilderijen, tekeningen met pen en inkt en heel enkele sculptuur. In de jaren tachtig komen daar grote monumentale werken bij, en gaat hij vrijwel uitsluitend met acrylverf werken. Hij maakt dan gebruik van collagetechnieken, bewerkte kleurenkopieën en gevonden materialen.

Aanvankelijk waren de formaten van de schilderijen bescheiden, maar vanaf dan maakt hij in zijn grote atelier in de Driekoningendwarsstraat te Arnhem steeds grotere doeken. In dit atelier, ruim tweeëntwintig meter lang, realiseert hij vier grote projecten van monumentaal formaat, vijftien meter lang en ruim tweeënhalve meter hoog.

Daar worden zijn thema’s ook maatschappelijker met als hoogtepunt ‘Het menselijk Vermogen’, waarin hij aandacht vraagt voor de milieuvervuiling. Dit werk wordt begin jaren negentig onder andere getoond op de ‘Floriade’ in Zoetermeer.

Zijn belangrijkste werk ‘Mens onder Mensen’ gaat over medemenselijkheid en sociaal gedrag. Op een achtergrond van een bevolking die uit 996 aparte portretten bestaat, is een veelkleurige tekening te zien van mensen die met elkaar leven, liefhebben en werken. Tijdens het schilderen hiervan vindt een groot persoonlijk drama plaats. Hij verliest zijn zoon, die omkomt bij een auto-ongeluk. Zijn werk wordt hierdoor nog persoonlijker en intiemer.

Eind jaren negentig verlaat hij dit atelier en legt hij zich toe op de ontwikkeling van de rhizomatische schilderkunst. In extremis maakt hij dan schilderijen die geen boven- en onderkant meer hebben en bij voortdurend gedraaid zouden kunnen worden. In sculpturen werkt hij deze werkwijze steeds verder uit. Hierbij maakt hij veel gebruik van de versierende stoffage.

Cokunst

De werken van Ernst Bosch worden vertegenwoordigd door CoKunst Coöperatie Kunstbehoud U.A.

Catalogus