Herkenbaarheid

Versterking aanwezigheid van het werelderfgoed

Herkenbaarheid

 

Versterking aanwezigheid van het werelderfgoed

Probleemstelling

De provincie heeft een quickscan gemaakt m.b.t. De liniedijken. De forten worden vanuit UNESCO-bescherming gekoesterd, maar dreigen – wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de verdwijnende lijnvormige elementen – te verworden tot geïsoleerde en niet als liniedijk herkenbare objecten in een veranderend landschap.

In het coalitieakkoord van de provincie ‘Duurzaam Doorpakken’ heeft het College uitgesproken zich te blijven inzetten om de landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de Liniedijken te versterken. 

De Geniedijk in de Haarlemmermeer ligt als een serie kaarsrechte lijnen in het landschap. Nagenoeg over de hele lengte is de dijk ontsloten door wandel en fietsverbindingen. Alleen het stukje vanaf het station naar het centrum van Hoofddorp is niet goed beleefbaar.

In de stationsomgeving verdwijnt de Geniedijk geheel uit beeld. 

Voorstel

Oplossing bewegwijzering rond het station

Voorstel

 

Oplossing bewegwijzering rond het station

Rond het station worden bruine toeristische borden aangebracht die verwijzen naar de stelling van amsterdam. Een aantal geeft de route aan met behulp van richting pijlen. Ze zijn klein en hebben de vorm en kleur van ‘standaard’ toeristische borden wat ze herkenbaarder maakt ten opzichte  van het publiek.

Deze borden lijken mij voor de omgeving van station Hoofddorp onvoldoende en daarom wil ik daarnaast ‘grotere’ toeristische borden aanbtrengen. 

Als je uitwaaiert over Europa passeer je onvermijdelijk ‘Les Lieux de Mémoire’. We kennen ze uit Frankrijk, de bruine borden, langs de autoroute naar het zuiden met daarop aanduiding van toeristische hoogtepunten, die een stop en bezoek waard zijn.

Deze toeristische borden worden herhaalt en hebben verschillende afbeeldingen in zich die verwijzen naar de stelling van Amsterdam.  In deze presentatie is één schets daarvan afgebeeld. 

Het ontwerp is geïnspireerd op de kleurstelling zoals deze in Frankrijk wordt gebruikt. Die is wat rijker en gevarieerder dan die je in Nederland tegenkomt.