Herkenbaarheid

Dossier herkenbaarheid | kunstproject Stelling van Amsterdam

 

Versterking aanwezigheid van het werelderfgoed rond het station Hoofddorp

Sneakpreview

Dossier herkenbaarheid | kunstproject Stelling van Amsterdam

 

Versterking aanwezigheid van het werelderfgoed rond het station Hoofddorp

Sneakpreview

Probleemstelling

Probleemstelling

De provincie Noord Holland heeft een quickscan gemaakt m.b.t. De liniedijken. De forten worden vanuit UNESCO-bescherming gekoesterd, maar dreigen – wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de verdwijnende lijnvormige elementen – te verworden tot geïsoleerde en niet als liniedijk herkenbare objecten in een veranderend landschap.

In het coalitieakkoord van de provincie ‘Duurzaam Doorpakken’ heeft het College uitgesproken zich te blijven inzetten om de landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de liniedijken te versterken. 

De Geniedijk in de Haarlemmermeer ligt als een serie kaarsrechte lijnen in het landschap. Nagenoeg over de hele lengte is de dijk ontsloten door wandel en fietsverbindingen en goed zichtbaar.

Alleen rond het station van Hoofddorp is deze niet goed beleefbaar en in de stationsomgeving verdwijnt de Geniedijk geheel uit beeld. 

Beschrijving kunstwerk

 

Adaptief en flexibel

voor | na

Rond het station worden bruine toeristische borden aangebracht die verwijzen naar de Stelling van amsterdam. Een aantal geeft de route aan met behulp van richting pijlen. Ze zijn klein en hebben de vorm en kleur van ‘standaard’ toeristische borden wat ze herkenbaarder maakt ten opzichte  van het publiek.

Deze borden lijken mij voor de omgeving van station Hoofddorp onvoldoende en daarom wil ik daarnaast ‘grotere’ toeristische borden aanbtrengen. 

Als je uitwaaiert over Europa passeer je onvermijdelijk ‘Les Lieux de Mémoire’. We kennen ze uit Frankrijk, de bruine borden, langs de autoroute naar het zuiden met daarop aanduiding van toeristische hoogtepunten, die een stop en bezoek waard zijn.

Deze toeristische borden worden herhaalt en hebben verschillende afbeeldingen in zich die verwijzen naar de stelling van Amsterdam.  In deze presentatie is één schets daarvan afgebeeld. 

Het ontwerp is geïnspireerd op de kleurstelling zoals deze in Frankrijk wordt gebruikt. Die is wat rijker en gevarieerder dan die je in Nederland tegenkomt. 

Deze afbeeldingen geven slechts een impressie weer en zijn niet meer dan een indicatie hoe de kleurstelling en de afbeelding er uit zal gaan zien. 

Extra informatie

StellingTour

Het grootste openluchtmuseum van Nederland, de waterlinie

Op een originele en innovatieve manier ontsluit de StellingTour de Stelling van Amsterdam als openluchtmuseum. Alles wat in een museumgebouw toegevoegd kan worden om het verhaal uit te diepen brengt de StellingTour naar de locatie, naar buiten. Het verhaal wordt verteld door gebruik te maken van (historische) foto’s, films, reënactements, animaties en scènes.

De StellingTour vertelt zo het verhaal nut en noodzaak van de Stelling van Amsterdam.

meer weten en beleven