Creating an inspiring environment

Organizing the creative process

Creating an inspiring environment

Organizing the creative process

23. Don't shoot the pianoplayer

2013

Dit werk is in deze vorm ontwikkelt voor drie monumentale vitrines, twee in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem en één in de Vishal. Het werk is daar getoond tijdens de tentoonstelling Fiat Lux in het najaar 2013.

Het gebruik van bladgoud en bladzilver in dit werk vond de inspiratie in het liturgisch vaatwerk dat in de katholieke kerk gebruikt wordt. Er zijn drie versies gemaakt met een of twee handscheppen. Het heft en de achterzijde van het schepbladen zijn voorzien van bladgoud. Aan de binnenzijde van het blad is een kleine schildering aangebracht. We zien soldaten, in camouflagetenue, getooid met een blauwe baret, de vredessoldaat, scheppend en gravend. De handscheppen zijn gestoken in een zilveren voet die het dal van Srebrenica, de zilverstad, verbeeldt.

Het werk verwijst naar het drama dat plaats vond in 1995 in de Bosnische stad Srebrenica. De val van Srebrenica is een traumatisch gebeurtenis op 11 juli 1995. Na de inname van de Bosnische stad Srebrenica volgde daaropvolgend de deportatie en genocide op naar schatting tussen de 7.000 en 8.000 moslimjongens en -mannen. Formeel stonden ze onder bescherming stonden van een VN-bataljon bestaande uit Nederlandse militairen.

Srebrenica werd overlopen door de troepen van de Servische bevelhebber Ratko Mladic. Karremans onderhandelde over een vrije aftocht voor de ingesloten burgers. Mladić ontbood Karremans in een hotel, waar ook enkele gegijzelde Dutchbat-soldaten aanwezig waren. Mladic verweet hem daar dat hij opdracht had gegeven de Servische troepen aan te vallen. Karremans verontschuldigde zich door Mladić erop te wijzen dat hij slechts een uitvoerende rol had: “Ik ben een pianist. Niet schieten op de pianist.” “U bent een waardeloze pianist”, was het antwoord van Mladić.

The Flaggalation/de geseling en Don't shoot the pianoplayer, Zaalbeeld tentoonstelling tijdens Fiat Lux, Kathedrale Sint Bavo/Vishal, Haarlem, 2013
Zaalbeeld tentoonstelling tijdens Fiat Lux, Kathedrale Sint Bavo/Vishal, Haarlem, 2013