Creating an inspiring environment

Organizing the creative process

Creating an inspiring environment

Organizing the creative process

22. In Flanders Fields

2012

Dit werk is onderdeel van een langlopend project waarbinnen ik verschillende kunstwerken en tentoonstellingen maak. Hierin onderzoek ik Europa en de crisis en associeer ik vanuit historische en politieke parallellen met begrippen als gelijktijdigheid, onvermijdelijkheid, onomkeerbaarheid, lot en keuze.

Al een zevental jaren beuken de golven van de financiele en vastgoed crisis op Europa. Daar is recent de Oekraïne-crisis. bij gekomen. De paralel met de zomer voor het uitbreken van de eerste Wereldoorlog in 1914 wordt nog al eens getrokken als men de situatie in de Oekraïne probeert te duiden.

Rond 1900 werden door de grote Europese mogendheden grootse scenario’s opgetuigd die zouden moeten verhinderen dat men tijdens een militair conflict het onderspit zouden delven. Toen in 1914 Franz Ferdinand met zijn vrouw in Sarajevo werden vermoord, volgde er een warme zomer waarin Europa in een diplomatiek moeras wegzonk dat uitmondde in mobilisatie en de onvermijdelijke oorlog.

Met verwondering zien we nu honderd jaar later de eigentijdse scenario’s over elkaar tuimelen die de crisis voor Europa moet bezweren en vragen we ons af hoe dat af zal lopen. Is het mogelijk om parallellen te zien tussen onze tijd en de crisis in Europa van honderd jaar geleden?

Vanuit dit perspectief heb ik twee schilderijen gemaakt die ik samenbreng in een installatie. De wand waarop het werk getoond wordt is een belangrijk onderdeel en heeft een speciaal ontworpen behang, waarop de schilderijen getoond worden van een soldaat in een kapotgeschoten landschap. De schilderijen zijn losjes geïnspireerd op de desolate landschappen die we kennen van de Eerste Wereldoorlog.

Op het behang is een patroon van klaprozen aangebracht. De klaproos, de bloem die zo kwetsbaar is, is het symbool uit het gedicht ‘In Flanders Fields” van John McCrae, het symbool van de Eerste wereldoorlog. Het patroon op het behang oogt als botanische afbeeldingen uit een flora, met daartussen bijschriften en titels. Hier zijn ze vervangen door namen van slagvelden rond de stad Ieper.

De schilderijen verbeelden twee jonge mannen, soldaten, Engels en Duits, Anthony Eden en Adolf Hitler. Het gerucht gaat dat ze beide gelijktijdig in dezelfde sector van het front geweest zijn. Ze zullen elkaar later in de jaren dertig als staatsman ontmoeten. En beiden dragen ze hun rijk ten gronde. Hitler sterft in 1945 onder de resten van het kapotgeschoten Berlijn. Eden treedt na het debacle van de Suezcrisis in 1957 terug als premier van het Verenigd Koninkrijk, waarna het Britse koloniale wereldrijk feitelijk

In Flanders Fields, installatie , schilderij, behangpapier, Vishal Haarlem, june 2012
installatie, schilderij, behangpapier, Vishal Haarlem, juni 2012