Moed!

Kunstopdracht, Stelling van Amsterdam

Moed!

Kunstopdracht, Stelling van Amsterdam

Inleiding

In de zomer van 2024 zal mijn nieuwste kunstwerk een prominente plaats krijgen op en rond het NS-station Hoofddorp. Met dit werk wil ik het verborgen verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam beter zichtbaar maken en het verbinden met de rauwe actualiteit.

De realisatie van dit kunstwerk is een gezamenlijke opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Het komt voort uit het probleem dat de Stelling van Amsterdam door de ruimtelijke ontwikkelingen rond het NS-station onvoldoende zichtbaar is geworden.

De aanleiding voor deze opdracht is een onderzoek van de provincie naar de verbindende liniedijken tussen de forten van de Stelling van Amsterdam. Deze forten worden gekoesterd vanwege hun UNESCO-bescherming, maar dreigen geïsoleerd te raken en niet langer herkenbaar te zijn als liniedijk in een veranderend landschap, tenzij er aandacht wordt besteed aan de verdwijnende lijnvormige elementen.