Moed! mijn soldaat

Toelichting kunstproject

Moed! mijn soldaat

 

Toelichting kunstproject

Inleiding

Medio 2024 krijgt mijn nieuwste kunstwerk een plek op en rond station Hoofddorp. Hiermee maak ik het verborgen verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam beter zichtbaar en breng ik het in verband met de rauwe actualiteit.

De Stelling van Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1920, kan gezien worden als het resultaat van voorbereiding en planning. Het kunstwerk ‘Moed! Mijn Soldaat’ haakt in op de voortdurende voorbereiding op oorlog, zonder dat we ons daar echt bewust van zijn. We zijn bereid om verschillende scenario’s te overdenken, waarbij grote inspanningen en investeringen in materieel worden gedaan.

Tijdens de voorbereiding op de realisatie van dit kunstwerk brak de verwoestende oorlog in Oekraïne uit. Een schok ging door Europa, en een schrijnend drama ontvouwde zich voor onze ogen. Het is pijnlijk om te zien hoe anderen verstrikt raakten in een grimmige dans met gevaar, terwijl ik mezelf op een veilige plek bevind.

Net zoals op de Stelling van Amsterdam reiken wij de soldaten in Oekraïne wapens aan in deze confrontatie met het noodlot, terwijl wij onszelf sparen en zij hun leven wagen. Dit pijnlijke besef van de tragische werkelijkheid brengt gevoelens van schuld en verwarring met zich mee.

De titel luidt: ‘Moed!…’, en jij…, mijn soldaat, jij mag voor mij de kastanjes uit het vuur halen.

Gemaakt ter voorbereiding van de realisatie van het kunstwerk ‘Moed, mijn Soldaat’. Dit kunstwerk, geplaatst bij het station Hoofddorp, maakt het verborgen verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam beter zichtbaar en brengt het in verband met de rauwe actualiteit.

Don't Shoot the Pianoplayer

Beeldende kunst

The Donald, Zaaloverzicht van installatie van 24 tekeningen op plaatmateriaal, 21 x 30 cm, Fort bij Asperen, 2018

Tentoonstellingen

Event, Impressie uit leiderschap bij tentoonstelling I Am Your Master, 2010, Kunstfort bij Vijfhuizen

Ondernemen

StellingTour, digitale rondleiding op de Stelling van Amsterdam

Educatie

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger’

Cees Buddingh

Actueel

Hier zijn een aantal werken geselecteerd die aansluiten bij de actualiteit. Ze zijn weer of nog steeds interessant en daarom haal ik ze hier naar voren. 

naar actueel werk

Creating an inspiring environment

Organizing the creative process

Creating an inspiring environment

Organizing the creative process

Tentoonstellingen

Ik ontwikkel tentoonstellingen en neem daarvoor zelf het initiatief. Geschiedenis en politiek zijn de bronnen die mij inspireren. De thematiek versterkt zich sinds ik woon en werk op een van de forten van de Stelling van Amsterdam. 

Ik onderneem graag. Als kunstenaar werk ik vanuit mijn eigen thematiek en nodig ik collega-kunstenaars uit om samen met mij werk te tonen. Ik maak  tentoonstellingen als zelfstandig curator op eigen initiatief en selecteer daarvoor bijzondere inspirerende locaties en tentoonstellingsplekken. 

Daarbij zorg ik voor financiering, acquisitie, selectie, planning en waar nodig beheer vanuit een ondernemend model.

Don't Shoot the Pianoplayer, bladgoud, bladzilver, olieverf op metaal, hout, 2000/2013, tijdens tentoonstelling Fiat Lux, Kathedrale Sint Bavo/Vishal, Haarlem

Ik ben altijd op zoek naar thema’s die ik vind in de actualiteit. Mijn interesse in historische processen en parallellen zijn een voedingsbodem voor tentoonstellingen.

bekijk alle tentoonstellingen

Developing beautiful balanced programs

Organizing the creative process

Developing beautiful balanced programs

Organizing the creative process

Ondernemen

Ik vind het belangrijk om activiteiten te ontwikkelen die de culturele infrastructuur in mijn omgeving versterken. Ik ben doelgericht en initiatiefrijk. Ik ben al lang bezig met organiseren van projecten én het nemen van initiatieven. Zo ontstond een zelfstandige als cultureel ondernemer, waarin de kunstenaar, educator, curator en de organisator hand in hand gaan.

Inspiratie tijdens event

‘Kunst is een vijfletter woord’

en allemachtig mooi werk

Eind 2017 berichtte Kunstfort Asperen dat zij ging stoppen met de activiteiten op het fort. Daarmee dreigde een einde te komen aan dertig jaar kunsttentoonsteling op dit Fort.

Op verzoek van Staatsbosbeheer heb ik voor 2018 en 2019 de tentoonstellingen en openstelling in beheer genomen. Nu, in 2020, is het fort door de corona epidemie nog niet geopend.

lees meer

Na een voorbereiding van vier jaar en een restauratie is dit centrum in mei 2005 geopend. Het Kunstfort heeft bijzondere binnen- en buitenruimten met enorme potentie is nu al vijftien jaar een inspirerende tentoonstellingsplek.

lees meer

Bij beeldende kunst en tentoonstellingen neemt kunsteducatie een belangrijk plaats in. Het is belangrijk om kinderen,  jongeren én volwassenen op een goede en inspirerende manier in aanraking te brengen met kunst en cultureel erfgoed.

Bij elk project dat ik onderneem zijn educatieve activiteiten een belangrijk onderdeel. Dat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een onderneming waarin ik kleinere musea, expositieruimtes en non-profitorganisaties ondersteun in educatie vanuit een ondernemend model. 

lees meer

Het grootste openluchtmuseum van Nederland, de waterlinie

Ik initieer graag bijzondere projecten in kunst en erfgoed. De StellingTour vertelt het verhaal nut en noodzaak van de Stelling van Amsterdam.

lees meer